Nadační fond Talentium - poslání

Program dlouhodobé podpory dětí z dětských domovů - kurzy online programování

Posláním Nadačního fondu Talentium je individuálně a dlouhodobě podporovat talentované a motivované děti z dětských domovů v České republice, které mají chuť a zájem o kurzy programování.

Naším přáním je, aby děti, kterým budou kurzy programování přinášet radost a budou se chtít této oblasti věnovat i nadále, měly možnost svůj talent dále rozvíjet.

Talentium jim na této cestě chce být oporou, ať už formou finanční podpory na konkrétní kurzy, zakoupením potřebné IT techniky, individuálních konzultací (především u větších dětí), které si budou chtít promluvit o svých možnostech, kam by se mohly v oblasti programování dál rozvíjet a případně je nasměrovat na konkrétní společnosti, věnující se této oblasti a umožnit jim do nich nahlédnout, ať už formou první praxe nebo stáže.

Chceme se zaměřit na formu dlouhodobé podpory, tak aby děti mohly v tomto zvoleném oboru dál pokračovat a věnovat se mu i v budoucnosti, v profesní oblasti, např. jako programátoři různých aplikací.

Věříme, že i to jim může být nápomocné v procesu osamostatňování se při odchodu z dětského domova.

Nadační fond Talentium nepřijímá od svého založení žádné dotace z veřejného rozpočtu, ani z grantů či programů Evropské Unie a je financován výhradně ze soukromých prostředků.

Program podpory studentů při výběru stáží, praxí a částečných úvazků - a jejich individuální mentoring.

Nadační fond Talentium poskytuje pomoc a podporu i dalším talentovaným studentům při získání jejich první stáže nebo pracovní zkušenosti, přičemž Talentium působí v pozici průvodce a mentora pro studenta, který projeví výjimečné nadání nebo motivaci v určité oblasti.

Talentium vybírá a podporuje nadané studenty vysokých a středních škol vytvářením a zajišt’ováním profesních studentských stáží (Internships), odborných praxí a částečných pracovních úvazků u renomovaných mezinárodních i místních společností během jejich studia.

Nadační fond Talentium systematicky připravuje vybrané studenty nejen na profesní stáže, ale současně i na jejich budoucí první zaměstnání či další profesní kariéru. S mentory Talentia poskytuje nadační fond individuálně těmto studentům komplexní HR poradenství, včetně přípravy životopisu, kariérního poradenství a přípravy na pohovor.

Nadační fond Talentium poskytuje studentům individuální mentorský program, ve kterém získají komplexní poradenství nejen pro případné přijetí na vysněnou pozici, tj. sestavení životopisu a příprava na pohovory, ale i další návazné kariérní poradenství v průběhu stáže nebo praxe.

Pro studenty, kteří nemají dostatečné finanční prostředky a zázemí, zajišťuje Nadační fond Talentium profesionální vybavení a techniku, včetně HW/SW a dalšího vybavení potřebného k rozvoji talentu ve své oblasti nebo i k vykonávání praxe, pokud to bude potřeba.

Vizí Nadačního fondu Talentium do budoucna je, aby poskytoval na zcela individuální bázi zahraniční stipendia, mezinárodní studentské výměnné pobyty, stáže a praxe těm nejnadanějším studentům přímo v centrálách globálních firem tak, aby měli do budoucna ty nejlepší šance naplno využít svůj talent a nadání v seberozvoji a získání prvních zkušeností od leadrů ve svém oboru.

Nadační fond Talentium si zároveň také klade za cíl pomáhat na druhé straně firmám nacházet správné lidi na otevřené pozice a umožňovat jim navázání profesního vztahu s těmi nejlepšími studenty se zájmem o jejich obor.Stáže

• Nadační fond Talentium organizuje profesní stáže v České republice a zahraničí, pro studenty vysokých a středních škol. Stáže jsou určeny pro žáky se zájmem o určitý obor a specializaci.
• Nadační fond Talentium vyhlašuje výběrové řízení v programu Stáže - pro rok 2022 pro 100 studentů vysokých škol v České republice a jejich účast na profesních stážích u vybraných, renomovaných firem a organizací během prvního pololetí, od ledna 2022. Stáže budou na měsíční nebo pololetní bázi, vždy dle individuální dohody; mohou být i formou částečného úvazku/brigády.

• Podmínky pro účast ve výběrovém řízení programu Stáže - rok 2022:
1) student/ka vysoké školy v České republice
2) věkový limit od 18 let
3) aktivní znalost angličtiny nebo němčiny
4) registrace a zaslání životopisu v PDF
5) motivační dopis - česky, anglicky, nebo německy s důrazem na studovaný obor a oblast zájmuStudenti

• Studenti vysokých škol, kteří se zaregistrují a budou vybráni do prvního kola výběrového řízení, budou individuálně kontaktováni a pozváni na on-line pohovor.

• V dalším kole, v roce 2022, proběhne setkání a osobní pohovor v Praze s personalisty a zástupci Nadačního fondu Talentium.

Nadační fond Talentium zdůrazňuje, že hlavním kritériem výběru studentů a žáků nejsou jejich známky a hodnocení ze školy, ale zájem a motivace o studovaný obor a jejich talent, píle a pracovitost, zájem naučit se praxí v daném oboru více. Současně bude přihlíženo k celkové prezentaci studentů, jejich spolehlivosti a odpovědnosti.

• Cílem Nadačního fondu Talentium je zprostředkovat studentům vysoce relevantní pracovní zkušenost již během studia tak, aby jejich přechod ze školního prostředí do profesního byl co nejjednodušší.

• Vybraní studenti pro program Stáže - rok 2022 budou mít přiděleného Mentora/ku z daného oboru, se kterým budou spolupracovat na přípravě před a během stáže.Mentoři

Nadační fond Talentium je otevřen spolupráci s ověřenými mentory.

• Mentoři účastnící se programu stáží musí splňovat základní kritéria a to především:
1) poskytovat profesionální služby a být spolehlivý
2) předat konkrétní reference z poslední doby
3) navrhnout časový harmonogram a plán pro mentoring stážistů (konkrétní dny/hodiny)
4) uvést ceny za poskytované služby, pokud nebude spolupráce pro-bono

• Při splnění těchto výše uvedených základních kritérií vybere Nadační fond Talentium konkrétní mentory a současně vybere ze seznamu přihlášených studentů vhodné stážisty pro mentoring a vzájemně je seznámí na informační schůzce.

Pro více informací a Vaše přihlášení do programu jako mentor, kontaktujte Nadační fond Talentium zde.Společnosti

Nadační fond Talentium spolupracuje s ověřenými komerčními společnostmi, organizacemi a výzkumnými ústavy jak v České republice, tak v zahraničí.
Společnosti účastnící se programu stáží pro vybrané talentované žáky a studenty vysokých a středních škol musí splňovat základní kritéria a to především:
1) nabídnout alespoň jedno konkrétní místo pro stážistu/ku
2) nabídnout profesionální prostředí a zázemí pro stážisty
3) umožnit blízkou spolupráci mezi stážisty a zaměstnanci společnosti (Talentium uzavírá oboustranné NDA dohody)
4) společnost vybere konkrétní osobu, která se bude stážistovi věnovat jako mentor a nebo vybere pracovníka, se kterým bude stážista na pravidelné bázi spolupracovat na bázi “shadowing/stínování”
Při splnění těchto výše uvedených základních kritérií vybere Nadační fond Talentium ze seznamu přihlášených studentů vhodné adepty na stáž v konkrétní společnosti a představí je formou životopisu a doporučení, včetně ukázky jejich prací, portfolií a podobně.
Společnosti a partneři Nadačního fondu Talentium budou mít příležitost uzavřít pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce s těmito studenty/stážisty.

Pro více informací a pro přihlášení Vaší společnosti prosím kontaktujte Nadační fond Talentium zde.Partneři a dárci

Nadační fond Talentium nepřijímá od svého založení žádné dotace z veřejného rozpočtu, ani z grantů či programů Evropské Unie a je financován výhradně ze soukromých prostředků.

Nadační fond Talentium přijímá finanční i hmotné dary od společností i soukromých osob, a to i formou služeb.

• Společnosti spolupracující s Nadačním fondem Talentium mají zaručen přístup k nejlepším studentům, stážistům a
budoucí generaci potenciálních zaměstnanců, které si mohou sami vychovat.

• Partnerské společnosti budou mít patřičnou publicitu a PR podporu od Nadačního fondu Talentium, a to nejen
v České republice, ale i v zahraničí, včetně tisku, TV a dalších digitálních médiích.

Pro více informací a pro přihlášení Vaší společnosti prosím kontaktujte Nadační fond Talentium zde.Zakladatel - Martin Rebstöck

Martin Rebstöck, zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu Talentium, se většinu svého profesního života zabývá jako headhunter a konzultant ve společnosti REBSTÖCK CONSULTING, výběrem profesionálů z celého světa pro špičkové mezinárodní společnosti - od USA a Kanady, přes Evropu, Indii až po Japonsko a Austrálii, napříč technologickými obory, ale i v oblasti umění, filmu a hudby.

Původem z České republiky, Martin Rebstöck odešel studovat a pracovat začátkem 90. let díky rodičům, Dr. Radovanu a Libuši Rebstöckovým a švýcarskému stipendiu rodiny Fountain de la Grave, jako jeden z nejlepších studentů do USA, kde vyrůstal v rodině Williama a Shirley Karban. Po úspěšném dokončení studií na univerzitě pracoval pro Světovou banku (World Bank) a Mezinárodní měnový fond (IMF) v pozici zástupce HR/lidských zdrojů při Výročním zasedání Rady guvernérů centrálních bank v roce 2000 v Praze. Následně se přesunul zpět do New York City, kde založil a vedl pobočku IT start-up firmy a později i pracoval pro jednu z prvních společností na světě, vyvíjející software pro mobilní telefony a distribuci multimediálního obsahu - ještě před příchodem “smart” telefonů a iPhone. V oblasti telekomunikací a uživatelského SW je inovátorem, vynálezcem a autorem patentů udělených v USA.

Martin Rebstöck je také iniciátorem a inovátorem v dalších oblastech veřejného života, např. v roce 2017 navrhoval pro hlavní město Prahu koncept a integraci dvou zcela nových tras lanovek do ZOO jako součást MHD tak, aby se zpestřila a ekologicky zjednodušila doprava do místa se skoro dvoumilionovou roční návštěvností a zlepšila situace v Pražské Troji. Úspěšně také inicioval a navrhoval koncept a realizaci chráněného parkování kol pro žáky základní školy v Praze 8.

Ve své každodenní práci propojoval Martin Rebstöck profesionály ze všech různých oborů, zemí a kontinentů - a to i pro radost, kdy vzájemně představoval a seznamoval nejlepší profesionály z různorodých oborů, ale i hudebníky, filmaře a producenty z filmových studií v Hollywoodu v Kalifornii, Japonsku, Švýcarsku, Finsku a dalších zemí, včetně nejznámějších jmen a osobností v České republice. Během posledních dvaceti let potkal mnoho lidí - zkušených seniorů i studentů, které inspiroval svým přístupem a otevřeností a v mnoha případech jim jako mentor poradil, kam se mají ve své budoucí kariéře ubírat.

Motivací pro založení Talentia bylo pro Martina Rebstöcka nabídnout mladým talentům a studentům pestrou paletu možností, výběru a realizace profesionální praxe a stáží u zahraničních, ale i českých společností a vyzkoušet si systematicky opravdovou práci již v mladém věku, během studií. Tímto přirozeným způsobem si mohou mladí lidé lépe představit pracovní činnosti, povinnosti a dennodenní práci v oboru, který studují na vysokých nebo středních školách. Motivací je též zefektivnit a velkou měrou zatraktivnit systém zavedených školních praxí, které jsou pro mnoho studentů jen nezáživnou nudnou povinností a pro firmy jen formalitou, která je spíše zatěžuje. Smyslem a náplní Talentia je individuálně přivést mladé lidi - na základě jejich talentu a motivace - ke konkrétním firmám, společnostem a institucím, které o ně budou mít dlouhodobě zájem a pak je i po skončení studia případně zaměstnají. V dlouhodobém horizontu je úmyslem Martina Rebstöcka a Nadačního fondu Talentium vybírat talentované studenty a poskytovat jim stipendia při studiích na prestižních zahraničních vysokých školách.

Martin Rebstöck, zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu Talentium věnuje vedení fondu a výběru studentů a jejich mentorování třetinu svého pracovního a soukromého času, pracuje pro Talentium výhradně a zcela zdarma (pro-bono) a věnuje na provoz Talentia a stipendia své osobní finanční prostředky.Oficiální logo Talentium (JPEG, 1460×400px)Talentium Symbol (JPEG, 400×400px)

Kontakty

Nadační fond Talentium ®
Václavské náměstí 808/66
110 00 - Praha 1
Česká republika, EU

IČ: 109 06 088
Registrace u Městského soudu v Praze
Spisová značka N 1950

Nadační fond Talentium ®
Bankovní spojení

Běžný účet u:
MONETA Money Bank, a.s.
Vyskočilova 1442/1b
140 28 Praha 4 - Michle
Česká republika

Číslo účtu: 445 885 665 / 0600
IBAN: CZ4706000000000445885665
SWIFT pro BIC: AGBACZPP
Měna: KčZakladatel, ředitel a předseda správní rady
Martin Rebstöck
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420-605-569-522

Foundrising & Programová ředitelka
Kateřina Koníčková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420-777-550-320

PR/Marketing & Media
Aneta Hamerníková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420-732-119-616

Člen správní rady, Ambasador
Martin Benda

Člen správní rady, Ambasador
Jan Friedman